Insolvenční rejstřík dlužníků

Aplikace Rejstříky.info podávají fyzickým i právnickým osobám informace z rejstříků vedených státem; v tomto konkrétním případě se zaměříme na informace, týkající se rejstříku insolvenčního, a podíváme se jak na dlužníky, tak i na věřitele.

Insolvence je v naší současnosti jedním z často skloňovaných slov. Kdo by však měl ještě pochybnost, co vlastně znamená, tak se jedná o neschopnost dostát svým peněžním závazkům; jinými slovy dlužník, který nemůže plnit své závazky, se stává insolventním. Insolventní žádostí je žádost o oddlužení.

bankrupt-2922154_960_720

K insolvenci se vztahuje insolvenční zákon 182/2006 Sb., který vymezuje řešení reálného i hrozícího úpadku fyzických a právnických osob, podnikatelů i nepodnikatelů. Na základě insolvenčního řízení je pak rozhodnuto o způsobu vypořádání dluhů mezi jednotlivými subjekty tak, aby byli dlužníkovi věřitelé uspokojeni v co nejvyšší možné míře.

  • Insolvenční rejstřík dlužníků – programy INSOL, PRO a FULL, určené pro hlídání dlužníků a tím zároveň k ochraně vašich financí, vás upozorní na vstup insolvence do rejstříku, o průběhu insolvenčního řízení, o prohlášení úpadku či konkurzním řízení, odmítnutí insolvenčního návrhu, anebo dokonce zamítnutí oddlužení té které společnosti
  • Insolvenční rejstřík věřitelů – dostanete upozornění na insolvenční řízení, do nějž některý ze subjektů, o které se zajímáte, přihlásil pohledávku a v jaké výši

business-2704995_960_720

Uvedené „hlídače“ jsou pro PO i FO důležité, neboť ve chvíli, kdy jim obchodní partner dluží peníze a ten se ocitne v insolvenci či dokonce v bankrotu, mají právo se o tom dovědět, aby mohli včas přihlásit svou pohledávku. Jinak by mohlo dojít k promarnění lhůty a dotyčná firma by o pohledávku přišla. Soud stanovenou lhůtu k uplatnění pohledávky totiž uvádí jenom v Insolvenčním rejstříku, a tak nebýt hlídačů Rejstříky.info, možná by se věřitelé o běžící lhůtě nedověděli vůbec, anebo třeba až pozdě. A tak by přišli o možnost insolvenčního řízení se zúčastnit.

You may also like...