Odvzdušňujeme topení v podlaze

Nejprve je třeba uzavřít všechny topné okruhy na rozdělovači. Následně se připojí napouštěcí i vypouštěcí ventil horního tělesa rozdělovače na hadici s vodou. Druhá vodovodní hadice se pak napojí na spodní těleso rozdělovače, odkud bude vycházet přebytečná voda.
regulátor teploty

První napouštění teplovodného rozvodu

Proces napouštění a odvzdušňování zahájíme otevřením prvního okruhu a následným pomalým otevíráním přívodu vody do hadice. Necháme vodu plynule, raději pomaleji, proudit tak dlouho, dokud nezačne ze spodní hadice odtékat voda souvislým proudem. Pamatujte, že se musí ze systému vytlačit všechen vzduch a chvíli trvá, než je proud vody souvislý a bez bublin. Teprve pak je možné první okruh uzavřít. Stejný postup následuje u ostatních topných okruhů připojených na rozdělovač. Voda v celém topném systému by měla mít tlak 1,5 baru.
Podlahové topení musí být opatřeno odvzdušňovacími ventily, protože, stejně jako u všech centrálních topných systémů na bázi vody, se musí občas odvzdušnit. U podlahového vytápění se odvzdušňovací ventily instalují jak na kotli, tak i v centrálním rozvaděči. Tyto ventily fungují na principu automatického odvzdušnění a občas se také musí doplnit do topného okruhu chybějící část vody.
černý radiátor

Vhodným pomocníkem je Spiroventil

Pokud odvzdušňovací ventil nefunguje, jak má, může být zaseknutá pracovní pružina. Ventil je třeba povolit a pružinku znovu zamáčknout. Někdy se stává, že je špatně namontována, anebo dokonce nevhodně navržena samotná expanzní nádoba topného okruhu. Velikost nádoby závisí na správném provozu topení, pokud je nádoba nedostatečná (menší), nastávají potíže právě s odvzdušněním okruhů a s jejich správnou funkcí. Tlak v potrubí musí být dostatečný, jinak voda uvnitř špatně cirkuluje a soustava netopí tak, jak by měla.
Odborníci doporučují podlahové topení doplnit tzv. Spiroventilem. Ten slouží jako odkalovací a odvzdušňovací ventil v jednom. Instaluje se vždy na odvod teplé vody od kotle, což je nejteplejší místo celého topného okruhu. Právě zde se totiž nejlépe odvzdušňuje a zároveň je pak voda uvnitř trubek stále čistá.

You may also like...