• Nezařazené

Potáhneme Vám autoskla speciální fólií s platnými certifikáty


Existují rizika, která pÅ™i provozu na pozemních komunikacích nezkrotíte, aÄ se budete snažit, jak budete chtít. Existují vÅ¡ak také dokonalé obranné mechanismy, které Vás pÅ™i jízdÄ› Vaším vozem bezpeÄnÄ› ochrání. Jedním z exkluzivních bezpeÄnostních opatÅ™ení je tónování autoskel. Autofólie Brno dosahujeestetického efektu, který kráÄí ruku v ruce s funkÄními atributy. DopÅ™ejte v centru brnÄ›nské servisní dílny zeÅ¡tíhlovací kúru problémům, které máte s oslňujícími sluneÄními paprsky, UV zářením, rizikem zranÄ›ní rozbitým sklem a strachem z kriminality, která se dotýká krádeže vozidel i vykradení jejich vnitÅ™ního obsahu.

Naší vizitkou jsou Å¡piÄkové výkony

Specializovaná brnÄ›nská firma Vám tónováním autoskel také nabízí inteligentnÄ›jší a ekonomiÄtÄ›jší Å™eÅ¡ení, než jakým je klimatizace. A navíc dle zákonných zohlednÄ›ní Váš vůz esteticky zatraktivní. Autofólie Brno vychází ve srovnávacích testech s vynikajícím hodnocením. A to se týká nejen stínící a bezpeÄnostní vrstvy, která je kladena na boÄní a zadní autoskla. Ale materiál, urÄený pro aplikaci na Äelní autosklo, také do posledního bodu vyhovuje vÅ¡em kritériím podmínek viditelnosti.

You may also like...